Výroční členská schůze

28.01.2016 21:52

Dne 16. 1. 2016 proběhla v naší klubovně výroční členská schůze. Sešli jsme se v poměrně hojném počtu, přišli nás podpořit i někteří čestní hosté. Pozvání přijal též starosta Křimic pan Mojžíš. Všichni členové výboru přednesli svoje zprávy o činnosti klubu. Po té následovalo vyhodnocení členů za jejich práci a za úspěchy. Po oficiální části následovala diskuze a volná zábava. A pak už se spřádaly plány na nový rok........