Výroční členská schůze

05.03.2017 21:35

14.ledna 2017 se konala výroční členská schůze.Hodnotili jsme uplynulý rok, někteří členové byli oceněni za svoje výsledky, kterých dosáhli se svými čtyřnohými kamarády.Na schůzi byl přítomen pan starosta M. Vít,který nám poděkoval za naši činnost a nadále přislíbil spolupráci obce s naším klubem.