Ceník platný pro rok 2020

Příloha stanov ZKO Plzeň - Křimice, poplatky platné od 18.1.2020

 

Výcvik poslušnosti:

 • kurz základní ovladatelnosti psa /vstupní + 10 lekcí/                    1500,- Kč

             - majitel psa z útulku                                                                 1000,- Kč

 • kurz základní ovladatelnosti psa - pokračovací /10 lekcí/               1500,- Kč

Výcvik agility:

 • kurz základů agility /10+1 lekce/                                         

             - 1. pes                                                                                 1500,- Kč

             -  další pes                                                                            1000,- Kč

             -  pes z útulku                                                                       1000,- Kč

 • roční výcvik agility                                                                      2500,- Kč (psovod)

  //více informací o kurzech agility v sekci agility//

 

Příspěvky:

 • členský příspěvek        
 •      - vstupní poplatek                                                                      100,- Kč                                                                   

            - dospělí řádné členství                                                                800,- Kč/rok

            - studenti /do 26 let/, mládež do 18 let, důchodci, invalidi            500,- Kč/rok

            - udržovací členství /bez možnosti výcviku/                                 400,- Kč/rok

 • přestup z jiné ZKO
 •      - vstupní poplatek                                                                        100,-Kč                                                                  

            - dospělí řádné členství                                                                800,- Kč/rok

            - studenti /do 26 let/, mládež do 18 let, důchodci, invalidi            500,- Kč/rok

 • hostování /výcvik jednoho nahlášeného psa, max. 4x měsíčně/

            - dospělí                                                                                 400,- Kč/rok

            - mládež                                                                                 200,- Kč/rok

 

  Další poplatky:

 • pronájem klubovny /dohoda o zapůjčení/

            - člen                                                                                      100,- Kč

            - nečlen                                                                                   300,- Kč

 • zapůjčení cvičiště či vybavení ZKO bude vždy individuálně projednáno na výborové schůzi a po té bude stanovena cena
 • ztráta čísla na stopu                                                                           50,- Kč
 • každá neodpracovaná brigádnická hodina                                        100,- Kč