Připravujeme se na zkoušky

Pravidla přihlašování se na zkoušky:

- pro členy ZKO Plzeň – Křimice:

 1. přihlásit se je možné nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušek
 2. hlásit se můžete Věře Heřmanové osobně či na  tel.739235493 nebo Václavovi Vůchovi osobně či na tel. 775391933
 3. po nahlášení (viz bod 2) obdržíte přihlášku (buď v papírové podobě či elektronicky), kterou lze opět buď odevzdat osobně či zaslat na mail vaclavvucha@seznam.cz.
 4. spolu s vyplněnou přihláškou je třeba zaplatit zálohu 200,- Kč na účet 78-1788030217/0100. (Do poznámky uveďte jméno psovoda a jako variabilní symbol datum akce ve formátu 20170507 pro datum 7. 5. 2017.)
 5. na místě bude pak potřeba zaplatit doplatek 100,- Kč

- pro nečleny:

 1. hlásit se můžete kdykoliv předem, avšak přednost mají členové – 14 dní před termínem zkoušek se doplní volná místa zájemci z řad nečlenů a to v pořadí, v jakém se budou hlásit
 2. hlásit se můžete Věře Heřmanové /osobně či na tel.739235493/ nebo Václavovi Vůchovi (osobně či na tel. 775391933)
 3. po nahlášení (viz bod 2) obdržíte přihlášku, (buď v papírové podobě či elektronicky),  kterou lze opět buď odevzdat osobně či zaslat na mail vaclavvucha@seznam.cz
 4. spolu s vyplněnou přihláškou je třeba zaplatit zálohu 200,- Kč na účet 78-1788030217/0100. (Do poznámky uveďte jméno psovoda a jako variabilní symbol datum akce ve formátu 20170507 pro datum 7. 5. 2017.)
 5. na místě bude pak potřeba zaplatit doplatek 100,- Kč
 
Aktuální zkušební řády ke stažení:

Nejdříve je potřeba nastudovat zkušební řády:
Psovod, který se připravuje na zkoušky, musí znát do detailu zkušební řád.
 
Musí mít připravené doklady.
 1. Průkaz původu - u psů s PP se provádí kontrola pomocí čipu.
 2. Výkonnostní knížku
 3. Členskou průkazku organizace, kterou zastřešuje FCI, u nás ČMKU. Samožřejmě s platnou známkou, razítkem, či potvrzením o platném členství v daném roce.
 4. Registrační a výkonnostní průkaz pro psy bez PP - platí pro psy bez průkazu původu, kteří jsou evidováni v registru psů bez PP. Více informací:  www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm 
 5. Očkovací průkaz - samozřejmě s platnou vakcinací.

Bez těchto dokladů rozhodčí nepřipustí psovoda a psa ke zkouškám.