Výbor klubu

Členové výboru  
Předseda  Václav Vůcha
Místopředseda Josef Kavalír
Pokladní Pavla Hejtmánková
Hospodář Jana Šlesingerová
Členové výboru Barbora Eichlerová
  Věra Heřmanová
  Michal Štípek

Revizní komise  
Předseda Stanislav Mastný
Členové Petr Kohout
  Vratislav Netrval