Franzová Petra

Franzová Petra
Karta člena
Pes: Argo,Amadeus Wizard Bull

Výstavy:

18. 9. 2005       Speciální výstava Zbraslav u Brna          V

12. 11. 2005      NV Praha                      VD 3

13. 5. 2006        Klubová výstava             V4

29.4.2006          Mezinárodní výstava Praha VD 3

2.9.2006            Mezinárodní výstava Mladá Boleslav VD 

16. 09. 2006      Speciální výstava Smiřice V         

10. 2. 2007        Mezinárodní výstava Brno      VD3

16. 6. 2007        Klubová výstava  Praha           V

Zkoušky:
zkouška ZOP
31. 08. 2006,  body: 93 - Výborně
zkouška ZZO
15. 4. 2007 ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Stanislav Beníšek
body poslušnost/spec. cviky: 49/splněny všechny
zkouška BH
8. 5. 2007 ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Josef Zábranský
body poslušnost/spec. cviky: 45/splněny všechny
zkouška ZPU1
28. 9. 2007 ZKO Přeštice
body celkem: 121
zkouška FPR1
30.5.2010 ZKO Křimice, rozhodčí: Miroslav Kasík
body 72 - Uspokojivě
zkouška ZPU2
9. 10. 2010, body: 212 - Uspokojivě
zkouška FPR2
29. 05. 2011, body:  88 - Dobře

Závody:
8. místo  v kategorii ZPU1-B
7. 5. 2007 ZKO Přelouč
body celkem: 40
7. místo  v kategorii ZM
1. 5. 2008 O pohár obce Lety,ZKO Lety (u Dobřichovic)
body stopa/poslušnost/obrana: 13/39/0
4. místo  v kategorii ZM
24. 5. 2008 ZKO Touškov
body celkem: 57
7. místo v kategorii ZM
31. 5. 2008 ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Václav Petrášek

3. místo v kategorii ZM
17. 11. 2010 ZKO Křimice ,Klubový závod 
6. místo v kategorii ZZO
14. 5. 2011 ZKO křimice,Obranářský trojzávod  
4. místo v kategorii ZZO
28. 5. 2011 ZKO Touškov,Obranářský trojzávod  
3. místo v kategorii ZZO
03. 9. 2011 ZKO Přeštice ,Obranářský trojzávod 
4. místo na v kategorii BH
08. 5. 2012 ZKO Křimice,Obranářský trojzávod

5. místo v Kategorii ZZO
24. 5. 2014 Obranářský závod ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Jaroslav Hartl
body: 52
2. místo v Kategorii ZOP
22. 11. 2014 Závod dle ZŘ KJ ČR Brno „O plzeňský korbel 2014“, ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Stanislav Uriánek
body: 56

3.místo v kategorii ZZO

19.12.2015 ZKO PLzeň Křimice, Klubový závod

Bull sporty:

17. 6. 2006 Staff Bull Show Praha      MT       3. místo
28. 6. 2008               -//-                    MT       3. místo
28. 6. 2008               -//-                   ToW      2. místo
28. 6. 2008               -//-                    WPS    3. místo
28. 6. 2008               -//-                    The Best SBT

 


Karta člena

Zkouška BH
14. 6. 2014 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Theodor Krajčí
body: 44 - OB

Pes: Cora, Angelina Grand Bohemia
Výstavy:

Zkoušky:
zkouška ZZO
16. 6. 2013 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Theodor Krajčí
body: 49 - P
zkouška ZOP
3. 11. 2013 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Stanislav Uriánek
body: 75 - D
zkouška ZM
10. 11. 2013 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Ivan Marinč
body: 114 (36/35/43) - U


Zkouška ZVV1
28. 10. 2014 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Theodor Krajčí
body: 229 (72, 83, 74) - U
Zkouška SPr1
16. 11. 2014 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Stanislav Beníšek
body: 76 - U
Zkouška ZPU-1
30. 11. 2014 ZKO Plzeň - Křimice, rozhodčí: Stanislav Uriánek
body: 115 - U

Závody:
3. místo v Kategorii ZZO
25. 5. 2013 Obranářský závod ZKO Město Touškov, rozhodčí: Oldřich Šnytr
body: 51
4. místo v Kategorii ZZO
8. 6. 2013 Obranářský závod ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Miroslav Ulč
body: 53
10. místo v Kategorii ZZO
22. 6. 2013 Obranářský závod ZKO Přeštice, rozhodčí: Miroslav Ulč
body: 48
1. místo v „lize 2013“ (= trojzávod – Touškov, Křimice, Přeštice) v Kategorii ZZO
body celkem: 152
1. místo v Kategorii ZZO
5. 10. 2013 Podzimní trojzávod ZKO Přeštice, rozhodčí: Miroslav Ulč
body: 54
2. místo v Kategorii ZOP
28. 10. 2013 Závod dle ZŔ KJ ČR Brno „O plzeňský korbel 2013“, ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Stanislav Uriánek
body: 42
3. místo v Kategorii ZM
17. 5. 2014 Obranářský závod ZKO Město Touškov, rozhodčí: Josef Zábranský
body: 83 (-, 35, 48)
3. místo v Kategorii ZM
24. 5. 2014 Obranářský závod ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Jaroslav Hartl, Miroslav Ulč
body: 85 (-, 43, 42)
4. místo v Kategorii ZM
7. 6. 2014 Obranářský závod ZKO Přeštice, rozhodčí: Miroslav Ulč, Josef Zábranský
body: 88 (-, 38, 50)
3. místo v „lize 2014“ (= trojzávod – Touškov, Křimice, Přeštice) v Kategorii ZM
body celkem: 256
5. místo v Kategorii ZVV1
4. 10. 2014 Podzimní trojzávod ZKO Přeštice, rozhodčí: Josef Zábranský, Miroslav Kasík
body: 259 (92, 75, 92)
4. místo v Kategorii ZPU-1
22. 11. 2014 Závod dle ZŘ KJ ČR Brno „O plzeňský korbel 2014“, ZKO Plzeň-Křimice, rozhodčí: Stanislav Uriánek
body: 67

Bull sporty:

2. místo MT
27. 4. 2013 Open Training Day (Rakovník)
1. místo WPS
4. - 6. 4. 2014Training weekend bull type dogs (Zbraslav u Brna)
2. místo WPS
3. - 4. 5. 2014 Pit Bull Show Brno  (Jedovnice u Brna, ATC Olšovec)
1. místo HJ, 2. místo WP profi, 3. místo WPS
15. - 17. 8. 2014  Czech Working Dog Show (Jedovnice u Brna, ATC Olšovec)
3. místo HJ
12. - 14. 9. 2014 Pit Bull Show , (ATC Křivonoska)